Необходимостта от маркетингова стратегия

Имате продукт, идея, услуга. Имате уебсайт. Пълните този уебсайт със съдържание, набелязвате си ключови думи, понякога пускате реклама. Но макар да имате повечето или всички нужни елементи, те работят ли заедно? Обединявате ли отделните усилия, за да постигнете синергия?

Много компании решават, че ако просто направят всичко, което е прието като ефективно, ще успеят. Няма начин как да не се получи, нали? Истината е, че освен имплементирането на всички инстументи, вие трябва да ги съюзите по определен, подходящ за вас, начин. С други думи – трябва да имате стратегия.

Имате ли насока към кого таргетирате, как преминават вашите потенциални клиенти през фунията и какви са вашите бизнес цели като цяло – или просто отметвате задачи?

Макар днес да имаме толкова възможности за таргетиране и опознаване на аудиторията, различните „добри“ методи не винаги се припокриват с това, което е нужно на вас и вашия бизнес. Редица бизнеси се провалят заради инвестиции в нови и „невероятни“ технологии, които само ги отклоняват от първоначалната им цел.

Това, което работи за вашите конкуренти, може да не проработи за вас.

Това е първото нещо, което трябва да вземете предвид. На всеки човек, занимаващ се с маркетинг или реклама, се случва да сметне друга кампания за по-добра от собствената му, но това не винаги е така. Да, една организация може да има невероятна кампания, която да е успешна за тях, но да не може да бъде приложена във вашия случай. Замислете се за вашите финансови възможности, настояща бранд идентичност и таргет аудитория. Те едно към едно ли са с тези на другата компания?

Значение на стратегията

Ако се отделим от маркетинга, вие имате нужда от различни видове стратегии – финасова, организационна, по човешки ресурси и други. Отнасяте ли се по същия начин към вашата маркетингова стратегия като към финасовата ви стратегия? Трябва да бъдете еднакво стриктни към всички елементи, които изграждат вашия бизнес, защото те са по-взаимосвързани, отколкото мислите.

Благодарение на стратегията, вие ще можете да разберете целите на вашата организация – краткосрочни и дългосрочни, да правите прогнози, да извършвате анализи. Това са ключови стъпки във вашето развитие, а без ясна стратегия във всяка точка на вашия бизнес, те няма да са пълноценни.

Започвайки вашия бизнес, вие вероятно сте направили обстойно проучване за пазара, конкуренцията, потенциалните клиенти и техните нужди. Пренесете този процес и при изграждането на маркетингова стратегия.

Да се върнем на маркетинг

Както вече ви е ясно, маркетингът е по-комплексен от всякога. Затова е лесно да загубите вашата посока и да се подведете по нещо, което изглежда по-привлекателно в дадения момент или нещо, което ще ви доведе близо до целта ви по-бързо.

Запазете вашия фокус – селектирайте правилните канали; координирайте дейността си, без да правите ненужни промени; отсявайте чуждото въздействие от собствените ви решения; търсете причината преди да правите изменения.

Да, вероятно вие имате вече съществуваща стратегия, но може би трябва да се замислите над няколко неща:

  • Колко детайлна е вашата маркетингова стратегията? Просто бързо разписан план, включен в цялостната бизнес стратегия ли е или отделен файл, съдържащ всичко нужно?
  • Следите ли вашата маркетингова стратегия и записвате ли промените, които неизбежно прилагате?
  • Комуникирате ли стратегията си с останалите?
  • Включили ли сте бюджет?
  • Имате ли алтернативни прогнози във вашия план, отделно от поставените цели за дадения период?

Ако задълбаете, можете да откриете много липсващи, понякога ключови аспекти от стратегията. Ако тя не е детайлна и конкретна, вие няма как да я приложите стриктно и следователно ще „вилнеете“ в онлайн пространството. Ако използвате стратегията като оправдание, а не като ръководство, то тя не може да се нарече стратегия поначало. Нужно е да свързвате точките, но да не забравяте да хвърляте око на голямата картина, макар да работите в свръхдинамична среда. Това не може да се случи без стратегия или без ясна такава.

Затова:

  • Дефинирайте коя е вашата аудитория.
  • Планирайте целите си.
  • Използвайте правилните канали, за да достигнете до правилните хора – в правилното време.
  • Изчислете как да ги постигнете, но само благодарение на истински ценните за вас инструменти и тактики (не се замотавайте в чуждите стратегии).
  • Правете непрестанни анализи и подобрения (и ги вписвайте). Това ще ви помогне да разберете какво харесват и какво не харесват вашите публики. Не забравяйте, аудиторията ви е ключа към вашия успех. За щастие, днес има стотици софтуери за целта. Вашата задача е единствено да следите какво работи и какво не.

Е, смятате ли, че вашата стратегия покрива всички гореспоменати точки?

Ако отговорът е да, то значи вие вече сте постигнали желания успех. Ако отговорът е не – вече нямате оправдание. Имате всичко нужно, за да инициирате промяна.

Comments are closed.